Περι αισθητήρα εκκεντροφορου

Πώς να κάνουμε τούμπανο το εργαλείο αφου πρώτα το κάνουμε να δουλέψει!!!
Post Reply
User avatar
kostas
Posts: 310
Joined: Thu Apr 06, 2017 2:21 pm

Περι αισθητήρα εκκεντροφορου

Post by kostas » Tue Aug 21, 2018 7:26 pm

Όταν έχουμε προβλήματα στην εκκίνηση δηλαδή γυρίζει η μίζα σε παραπάνω χρόνο από το φυσιολογικό μια συχνή
αίτια του προβλήματος είναι ο αισθητήρας θέσης εκκεντροφορου.
Όταν υπολειτουργεί ο αισθητήρας λόγω βρωμιάς η φυσιολογικής φθοράς δεν είναι απαραίτητο να ανάψει το check.
Παραθέτω κάποιες πληροφορίες για να καταλάβουμε την λειτουργία του :arrow:

Image

πηγή: http://www.tosynergeio.gr/texnika/kiklo ... kedroforou

Γενικές πληροφορίες εξαρτήματος
Ο αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου αποτελείται από έναν μαγνήτη και ένα σιδερένιο πυρήνα ο οποίος είναι τυλιγμένος με χάλκινο σύρμα και βρίσκεται τοποθετημένος επάνω στην κυλινδροκεφαλή του κινητήρα. Όταν περιστρέφεται ο εκκεντροφόρος, καθένα από τα 3 δόντια που βρίσκονται επάνω σ’ αυτόν περνά από τον αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου. Αυτό ενεργοποιεί τον εσωτερικό μαγνήτη του αισθητήρα, παράγοντας μία τάση μέσα στο χάλκινο σύρμα. Η περιστροφή του εκκεντροφόρου συγχρονίζεται με την περιστροφή του στροφαλοφόρου. Όταν ο στροφαλοφόρος περιστρέφεται δύο φορές, η τάση μέσα στον αισθητήρα εκκεντροφόρου παράγεται 3 φορές. Η παραγόμενη τάση μέσα στον αισθητήρα ενεργεί σαν σήμα, επιτρέποντας στην ECU να εντοπίσει την θέση του εκκεντροφόρου. Αυτό το σήμα κατόπιν χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί ο χρονισμός της ανάφλεξης, του ψεκασμού και του συστήματος μεταβλητού χρονισμού του κινητήρα.

Ειδικές πληροφορίες των κωδικών: DTC
DTC P0340: Εμβέλεια / απόδοση του κυκλώματος αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου
DTC P0342: Κύκλωμα αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου χαμηλή είσοδος
DTC P0343: Κύκλωμα αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου υψηλή είσοδος
Οδηγώ και σε σκέφτομαι!
http://nivaclubhellas.blogspot.gr/
Image

Post Reply