Αφιέρωμα Π.Α. - Κ.Ε.Α.Τ

Τι κάνεις Γιάννη?
Κουκιά σπέρνω !!!
Post Reply
panstath_fokea
Posts: 91
Joined: Thu Apr 06, 2017 2:54 pm

Αφιέρωμα Π.Α. - Κ.Ε.Α.Τ

Post by panstath_fokea » Mon Apr 17, 2017 9:36 pm

Στα 21 μου εiχα την τύχη και την τιμή να υπηρετήσω στα πλαίσια της θητείας μου στην Π.Α. και συγκεκριμένα στο Κ.Ε.Α.Τ. στη Μοίρα Τεχνικής Υποστήριξης στο Radar " ΟΜΗΡΟΣ" .

Image

Μια μικρή ενημέρωση για αυτό το ξεχωριστό Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής της Πολεμικής μας Αεροπορίας που είναι και ένας από τους λόγους της διαρκούς υπεροχής μας πάνω από το Αρχιπέλαγος. Αλλά και ένας μικρός φόρος τιμής σ΄αυτούς που θυσιάστηκαν αλλά και σ΄αυτούς που καθημερινά μάχονται στον ακύρρηκτο πόλεμο του Αιγαίου.

Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής

Image

Έμβλημα
«Σοφόν εν βούλευμα πολλάς χέρας νίκα»
(Μια ορθή απόφαση εξουδετερώνει πολλά μέσα)

Θέση
Βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας.

Έτος Συγκρότησης
1983
Υπαγωγή
Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας
Μοίρες
• Μοίρα Τακτικής Υποστήριξης (Μ.Τ.Υ.)
Σχολεία
• Σχολείο Όπλων Τακτικής (ΣΟΤ)
• Σχολείο Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΣΗΠ)
• Διακλαδικό Σχολείο Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΔΣΗΠ)
• Σχολείο Επιχειρήσεων Αέρος- Επιφανείας (ΣΕΑ/Ε)
Αποστολή
Η αποστολή του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ) είναι η μελέτη και η διαμόρφωση της Αεροπορικής Τακτικής, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της απειλής, καθώς επίσης και η εκπαίδευση του προσωπικού επί θεμάτων Αεροπορικής Τακτικής και Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ) σε Διακλαδικό επίπεδο. Αποτελεί τον αρμόδιο φορέα διεξαγωγής όλων των επιχειρησιακών δοκιμών, μελετών Η.Π, αξιολόγησης μέσων και οπλικών συστημάτων και παρακολουθεί την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα διαμορφώνοντας τις κάλλιστες επιχειρησιακές τακτικές για τα συστήματα αυτοπροστασίας και τα μέσα διεξαγωγής ηλεκτρονικού πολέμου. Ειδικότερα το ΚΕΑΤ είναι υπεύθυνο για τα παρακάτω:
• Βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του επιχειρησιακού προσωπικού της ΠΑ όσον αφορά την αεροπορική τακτική και τον ηλεκτρονικό πόλεμο, καθώς και τη βελτίωση των γνώσεων του προσωπικού των τριών Κλάδων των ΕΔ σχετικά με τις επιχειρήσεις αέρος-επιφανείας, δια της παροχής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης μέσω των Σχολείων που λειτουργούν σε αυτό, καθώς και με την έκδοση Εκπαιδευτικών Σημειώσεων – Εγχειριδίων για εκμετάλλευση από την ΠΑ.
• Αναζήτηση και δοκιμή νέων μεθόδων και διαδικασιών, που συνιστούν την τακτική εκτέλεσης των αεροπορικών επιχειρήσεων, σε συνάρτηση με την απειλή και τα διατιθέμενα στην ΠΑ μέσα.
• Συστηματική παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των εξοπλισμών και την εκπόνηση μελετών σχετικών με την αύξηση της μαχητικής ικανότητας της ΠΑ για την αποφυγή τακτικού και επιχειρησιακού αιφνιδιασμού από τον αντίπαλο.
• Σχεδίαση και εκτέλεση δοκιμών πιστοποίησης-αξιολόγησης αεροσκαφών και οπλικών συστημάτων, μετά από έγκριση, για την ικανοποίηση επιχειρησιακών απαιτήσεων και τη βελτίωση των τακτικών.
• Επιχειρησιακό προγραμματισμό-παρακολούθηση όλων των Συστημάτων Αυτοπροστασίας των Α/Φ της ΠΑ σε συνεργασία με τα αντίστοιχα κέντρα, έτσι ώστε να διαμορφώνεται η πλήρης επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και τακτική χρησιμοποίησή τους.
Ιστορία
Το ΚΕΑΤ συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 1983 στην Δυτική Πελοπόννησο, στην Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας. Η ίδρυση του Κέντρου κρίθηκε απαραίτητη από την Ηγεσία της ΠΑ, προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις για εκπαίδευση στους τομείς Αεροπορικής Τακτικής και Ηλεκτρονικού Πολέμου. Οι δραστηριότητες αυτές μέχρι τότε καλύπτονταν με τη λειτουργία μεμονωμένων Σχολείων υπό τη Διοίκηση της 117 ΠΜ, του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας και της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης.
Το 1987 προστέθηκε μία ακόμα απαίτηση του Τομέα Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ), σε Διακλαδικό Επίπεδο, με την συγκρότηση του Διακλαδικού Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου το οποίο τελεί υπό την άμεση εποπτεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
Από το 1990 μέχρι σήμερα, με την παραλαβή αεροσκαφών τρίτης γενιάς από την ΠΑ, και λόγω των εξελίξεων στο τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων σήμερα, το ΣΟΤ προσαρμόστηκε στα καινούργια δεδομένα εκπαίδευσης, με την συγκρότηση Μικτών Σειρών, όπου οι Ιπτάμενοι συνεκπαιδεύονται και στους δύο ρόλους αντίστοιχα.
Παράλληλα, αξιωματικοί Ελεγκτές Αεράμυνας (ΕΑ), έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ως εκπαιδευόμενοι στις σειρές αυτές και να αναπτύσσουν κοινό πνεύμα δράσης μαζί με τους Ιπταμένους.

ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ Π.Α. ...............ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

panstath_fokea
Posts: 91
Joined: Thu Apr 06, 2017 2:54 pm

Re: Αφιέρωμα Π.Α. - Κ.Ε.Α.Τ

Post by panstath_fokea » Tue Apr 18, 2017 10:00 pm

Δύο πολύ καλές παρουσιάσεις στο ΥouΤube για το KEAT/ΣOT

https://www.youtube.com/watch?v=hgfq15bkvbI

https://www.youtube.com/watch?v=a_lAbTTa4v8

panstath_fokea
Posts: 91
Joined: Thu Apr 06, 2017 2:54 pm

Re: Αφιέρωμα Π.Α. - Κ.Ε.Α.Τ

Post by panstath_fokea » Tue Apr 18, 2017 10:04 pm

Και το αφιέρωμα για τον Εορτασμό Επετείου 30 Χρόνων Συγκρότησης ΚΕΑΤ - ΣΟΤ

https://www.youtube.com/watch?v=8_9gDqBYZbg

Post Reply